توضیحات

اگه پیج وگان دارید و به محتوا نویس نیاز دارید من اینجام تا براتون بنویسم ‌

نمونه کارها

تا حالا به رفتار کودکان و حیوانات دقت کردید؟؟؟

دیدید چه قدر شبیه هم هستند؟؟؟

دیدید چه قدر حیوانات مشابه کودکان هستند و مشابه آنها رفتار میکنند حتی مادران و بزرگسالانشان، در برابر ما

به نگاه هایشان نگاه کنید، به دقت کردنشان نگاه کنید، درست مشابه کودکان هستند. پس چطور میشود که موجوداتی که شبیه به کودکانی هستند که انقدر دوستشان داریم را دوست نداشته باشیم؟؟؟

چطور میشود که بعضی هایشان را غذا بنامیم و بعضی هایشان را نجس و بعضی هایشان را دوست داشتنی؟؟؟

چطور میشود که هر‌ کدامشان را یک جور مینامیم و به هر کدامشان متفاوت از بقیه نگاه میکنیم؟؟؟

مگر همیشه نمیگوییم که اگر خدا به تو نعمتی داد نگو که چرا آنطور نیست و چرا اینطور هست و یا چرا کم است و عیبی روی آن مگذار، وگرنه کفر گفته ای و نا سپاسی کرده ای؟؟؟

پس چطور به خود اجازه میدهیم که با بعضی هایشان طوری رفتار کنیم و طوری در موردشان حرف بزنیم و طوری خطابشان کنیم که انگار خدا بی جا کرده که چنین موجودی را آفریده و اصلا برای چی آن را خلق کرده؟؟؟

چطور بعضی هایشان را مال خود میدانیم و به خود اجازه میدهیم که هر کاری که دلمان خواست با آنها بکنیم؟؟؟؟

آیا با کودکان معصوم که انقدر دوستشان داریم و بی شباهت به این موجودات نیستند هم این چنین میکنیم؟؟؟

حیوانات همزیستان ما هستند، نه مال و اموال ما و نه برای ما و نه حتی مزاحمان ما.........‌..

آغوشمان را وسعت بخشیم و مهرمان را نثار همه برکات و مخلوقات خداوند کنیم.

 

دسته‌ها
دنبال کنید
  • در حال حاضر دیدگاهی ثبت نشده.
  • افزودن بازخورد